3-4-2020

רשימה מרוכזת של כל השירותים וקווי הסיוע החינמיים המיועדים לכלל האוכלוסיה בתקופת הקורונה.

הכינה וריכזה את הרשימה: עו"ס אומייה זריק- נסראללה: אחראית מחוזית בתחום מניעת האלימות במשפחה - משרד הבריאות.

3-4-2020-001.jpg
3-4-2020-002.jpg