1-6-2019

איגוד אד'אר: הפורום המקצועי למלחמה ברצח נשים והפורום הכלכלי הערבי יזם מושב ייעוץ בשאפר עמר ביום שבת, 1.6.2019. בפגישה השתתפו נציגים ונציגי מוסדות החברה האזרחית - עמותות ומסגרות הפעילות בשטח ופעילים ופעילים מתחומי התקשורת והחוק כדי לדון כיצד רשת ושיתוף פעולה כדי להתמודד ולהתמודד עם האלימות המשתוללת בחברה שלנו. המשתתפים והמשתתפים דיברו על חשיבות שיתוף הפעולה בין קטארי לחברות מקומיות, חשיבות התקשורת עם יוזמות מקומיות בכפרים ובעיירות בכל האזורים והוצגו רעיונות רבים שיושמו באמצעות תוכנית עבודה מכוונת ומעמיקה בהשתתפות כל המסגרות המשתתפות ובאמצעות חלוקת המשימות ביניהן.

1-6-2019-001.jpg
1-6-2019-003.jpg
1-6-2019-002.jpg