4-4-2019

האגודה לאד'אר הציגה את הפורום המקצועי למלחמה ברצח נשים בשיתוף עם אגודת הרוח הטובה, ביום הצדקה, שחפף בתאריכים 2.4 ו -4.4, הרצאות וסדנאות רבות בנושא אלימות, אינדיקטורים אדומים, דרכים לתקשורת ראויה ותופעת הרג מגדר ביותר מארבעים כפרים ועיירות. ערבית מצפון לדרום. בסדנאות השתתפו כמעט 300 איש, נשים, נערות, נערים, צעירים וצעירות הפעילות במסגרות מרפא, התנדבותיות והמוניות בכפריהן ובעריהן.

תודה רבה למתנדבים ולמתנדבים ביום זה שתמכו בחברת מארס ותרמו מהידע, המידע והחוויות הגדולות שלהם בתחום העבודה הסוציאלית ובריאות הנפש.