14-3-2019

המחלקה לרווחה חברתית, חרמש נימת, אלוף מרכז הגליל, אגודת מארס המיוצגת על ידי מנל שלבי, והרשות למאבק באלימות, אלכוהול וסמים, המיוצגת על ידי מר ג'דאן ספדי, במסגרת מושב עבודה לקראת הכנת שולחן עגול בתכנון תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח במאבק באלימות. תודה לנורה עלי, מנהלת מחלקת הרווחה, על האירוח.

14-3-2019-001.jpg