ד"ר מנאל שלבי קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי נשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

סוריידה מנסור - אסעד קמפיין עמותת אד'אר פורום אנשי נשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

צ'רלי ג'רוס קמפיין עמותת אד'אר:פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

חנאן ח'מיס קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

פרופ' מוחמד חג' יחיא קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

מנאל אבו חק קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

מלק אליאס נחאס קמפיין עמותת אד'אר:פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

מונא מזאווי קמפיין עמותת אד'אר :פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

רולא ימיני-בשאראת קמפיין עמותת אד'אר : פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

ד"ר יפית איתן קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

נרין שלופה  קמפיין עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים

זיו רז קמפיין עמותת אד'אר: פורום  אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים